พันตำรวจเอกกิตติรัชต์  น้อยโพนทอง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
 • 1.ประวัติการศึกษา
  -เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2507  อายุ  46  ปี
  -โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 25 เมื่อปี 2526 ,โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่น41) ปี 2527-2530
  -โรงเรียนสารวัตร รุ่น 44 เมื่อปี พ.ศ.2540,โรงเรียนผู้กำกับการ รุ่นที่ 60 เมื่อปี 2551
  -ปี พ.ศ.2548-2549 หลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2.ประวัติการรับราชการ
  -1 กุมภาพันธ์ 2531 ดำรงตำแหน่ง รอง สวส.สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
  -1 กุมภาพันธ์ 2533 ดำรงตำแหน่ง รอง สวส.สภ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
  -1 เมษายน 2534 ดำรงตำแหน่ง รอง สวส.สภ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
  -1 พฤษภาคม 2535 ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(ทำหน้าที่งานกำลังพล)ภ.จว.นครราชสีมา เขต 3
  -1 พฤษภาคม 2536 ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(ทำนหน้าที่งานสอบสวน)ภ.จว.ขอนแก่น เขต 3
  -1 กุมภาพันธ์ 2537 ดำรงตำแหน่ง รอง สวป.สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
  -1 เมษายน 2541 ดำรงตำแหน่ง สวป.สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
  -1 กรกฎาคม 2547 ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.(ป.)สภ.ชนบท จ.ขอนแก่น
  -20 พฤศจิกายน 2551 ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.เมืองหนองบัวลำภู-ปัจจุบัน
 • 3.ความดีความชอบ
  -อายุราชการ รวม 25 ปี (สัญญาบัตร 21 ปี) 2ขั้น จำนวน 8 ครั้ง 1.5 ขั้น 6 ครั้ง
  -ได้รับโล่ ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ของ ภ.จว.ขอนแก่น เมื่อปี 2537
  -ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวน คดีโจรกรรมรถยนต์ ตำรวจภูธรภาค 4 เมื่อปี 2538
  -ขณะดำรงตำแหน่ง สวป.สภ.ชุมแพ เมื่อปี 2544 สภ.ชุมแพ ชนะการประกวดลำดับ 2 ของตำรวจภูธรภาค 4 ในการประเมินผลตามโครงการโรงพักเพื่อ
  ประชาชน
  -เป็นนายตำรวจติดตาม รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 (นายสมศักดิ์ เกียรตสุรนนท์)เมื่อปี พ.ศ.2540-2541และ รมต.ยุติธรรม ปี พ.ศ.2551